Phenol-Croton Oil Peels - tác giả Richard H. Bensimon

Phenol-Croton Oil Peels – tác giả Richard H. Bensimon

0
tapchidalieu.com - Bài viết Phenol-Croton Oil Peels được biên dịch bởi bác sĩ Đoàn Hiền. Để tải file PDF của bài viết, xin vui...
Peel da TCA

Phối hợp công nghệ peel da TCA – Những điều cần biết

1
Bài viết Phối hợp công nghệ peel da TCA - Những điều cần biết được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách...
Trichloroacetic Acid Peel

Trichloroacetic Acid Peel là gì? Cơ chế, Chăm sóc, Biến chứng

0
Bài viết Trichloroacetic Acid Peel là gì? Cơ chế, Chăm sóc, Biến chứng được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL...
Peel hóa chất

Tìm hiểu về phương pháp phối hợp các loại Peel hóa chất nông

0
Bài viết Tìm hiểu về phương pháp phối hợp các loại Peel hóa chất nông được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ...
Jessner peel

Tìm hiểu về Jessner Peel – Công thức, cơ chế, thủ thuật, biến chứng

0
Bài viết Tìm hiểu về Jessner Peel - Công thức, cơ chế, thủ thuật, biến chứng được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng...
Peel bằng yruvic acid

Peel bằng Pyruvic Acid – Giới thiệu, Cơ chế, Chăm sóc sau điều trị

0
Bài viết Peel bằng Pyruvic Acid - Giới thiệu, Cơ chế, Chăm sóc sau điều trị được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng...
Peel da salicylc acid

Phương pháp lột da bằng Salicylic Acid – Những điều cần biết

0
Bài viết Phương pháp lột da bằng Salicylic Acid - Những điều cần biết được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách...
Lột da bằng Glycolic Acid

Tìm hiểu về phương pháp lột da bằng Glycolic Acid

0
Bài viết Tìm hiểu về phương pháp lột da bằng Glycolic Acid được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA...
Điện phẫu thuật

Ứng dụng điện phẫu thuật trong các thủ thuật thẩm mỹ

0
Bài viết Ứng dụng điện phẫu thuật trong các thủ thuật thẩm mỹ được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL...
Lăn kim vi điểm

Phương pháp kích thích tăng sinh collagen bằng lăn kim vi điểm

0
Bài viết Phương pháp kích thích tăng sinh collagen bằng lăn kim vi điểm được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách...

Tin mới

08 5354 9696