Peel da hóa học

Peel da hóa học

Tìm hiểu về phương pháp lột da bằng Glycolic Acid

Bài viết Tìm hiểu về phương pháp lột da bằng Glycolic Acid được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. Tóm tắt Lột da (peel) là một trong những thủ thuật......

Ứng dụng điện phẫu thuật trong các thủ thuật thẩm mỹ

Bài viết Ứng dụng điện phẫu thuật trong các thủ thuật thẩm mỹ được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Phẫu thuật điện là một thuật ngũ dùng......

Phương pháp kích thích tăng sinh collagen bằng lăn kim vi điểm

Bài viết Phương pháp kích thích tăng sinh collagen bằng lăn kim vi điểm được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Xu hướng hiện nay có thể thấy......

Cryotherapy là gì và ứng dụng phương pháp Cryotherapy trong thẩm mỹ

Bài viết Cryotherapy là gì và ứng dụng phương pháp Cryotherapy trong thẩm mỹ được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Cryotherapy là một thủ thuật  áp nitrogen......

Kinh nghiệm cá nhân của các tác giả trong Peel hóa chất

Bài viết Kinh nghiệm cá nhân của các tác giả trong Peel hóa chất được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Những thập niên gần đây đã chứng......

Biến chứng của peel hóa chất là gì và cách xử lý những biến chứng

Bài viết Biến chứng của peel hóa chất là gì và cách xử lý những biến chứng được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Peel hóa chất là......

Tìm hiểu về những đổi mới trong phương pháp peel nông

Bài viết Tìm hiểu về những đổi mới trong phương pháp peel nông được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Peel da là một trong những phương pháp......

Những Điều Cần Biết Về Peel Hóa Chất Cho Người Có Da Tối Màu

Bài viết Những Điều Cần Biết Về Peel Hóa Chất Cho Người Có Da Tối Màu được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Những bệnh nhân có da......

Peel hóa chất ở vùng da ngoài mặt: Cơ chế, chăm sóc sau peel, lưu ý

Bài viết Peel hóa chất ở vùng da ngoài mặt: Cơ chế, chăm sóc sau peel, lưu ý được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Peel da mặt......

Phối hợp Peel Phenol – Dầu Croton: Giới thiệu, cách tiến hành, lưu ý

Bài viết Phối hợp Peel Phenol – Dầu Croton: Giới thiệu, cách tiến hành, lưu ý được biên dịch bởi Bs Phạm Tăng Tùng từ Sách “PEEL HÓA CHẤT VÀ CÁC THỦ THUẬT TRONG THẨM MỸ DA” của tác giả Maria Claudia Almeida Issa và Bhertha Tamura. 1. TÓM TẮT Rất nhiều thủ thuật can......