Bệnh Nám da

Bệnh Nám da

Thang điểm đánh giá nám: masi và masi hiệu chỉnh

Bài viết Thang điểm đánh giá nám: masi và masi hiệu chỉnh được dịch bởi Bác sĩ Phạm Tăng Tùng từ Sách “ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á” của các tác giả Evangeline B. Handog, Maria Juliet Enriquez Macarayo. 1. GIỚI THIỆU Một trong những thách thức của các bác sĩ da liễu khi thực......

Các chẩn đoán phân biệt của nám ở người da sạm màu

Bài viết Các chẩn đoán phân biệt của nám ở người da sạm màu được dịch bởi Bác sĩ Phạm Tăng Tùng từ Sách “ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á” của các tác giả Evangeline B. Handog, Maria Juliet Enriquez Macarayo. 1. TĂNG SẮC TỐ SAU VIÊM (PIH) Tăng sắc tố sau viêm (hình 9.1)......

Chẩn đoán nám da ở người da sẫm màu

Bài viết Chẩn đoán nám da ở người da sẫm màu được dịch bởi Bác sĩ Phạm Tăng Tùng và Bác sĩ Văn Thị Như Ý từ Sách “SẸO TRỨNG CÁ – PHÂN LOẠI VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ” của các tác giả Antonella Tosti, Maria Pia De Padova, Gabriella Fabbrocini, Kenneth R Beer. 1.Giới thiệu......

Mô bệnh học nám ở người da sẫm màu là gì? Các loại mô bệnh học nám

Bài viết Mô bệnh học nám ở người da sẫm màu là gì? Các loại mô bệnh học nám được dịch bởi Bác sĩ Phạm Tăng Tùng từ Sách “ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á” của các tác giả Evangeline B. Handog, Maria Juliet Enriquez Macarayo. 1. MÔ BỆNH HỌC NÁM Sự đa dạng......

Sinh bệnh học về nám là gì? Các yếu tố gây ra nám

Bài viết Sinh bệnh học về nám là gì? Các yếu tố gây ra nám được dịch bởi Bác sĩ Phạm Tăng Tùng từ Sách “ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á” của các tác giả Evangeline B. Handog, Maria Juliet Enriquez Macarayo. 1. Giới thiệu Mặc dù yếu tố về gen, tia cực tím, và......

Định nghĩa, tần suất và sinh bệnh học của nám ở người da sẫm màu

Bài viết Định nghĩa, tần suất và sinh bệnh học của nám ở người da sẫm màu được dịch bởi Bác sĩ Phạm Tăng Tùng từ Sách “ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á” của các tác giả Evangeline B. Handog, Maria Juliet Enriquez Macarayo. Định nghĩa  Nám là rối loạn tổng hợp melanin mắc......

Giới thiệu về một số loại Dược thảo dùng trong điều trị nám

Bài viết Giới thiệu về một số loại Dược thảo dùng trong điều trị nám được dịch bởi Bác sĩ Phạm Tăng Tùng từ Sách “ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á” của các tác giả Evangeline B. Handog, Maria Juliet Enriquez Macarayo. 1. GIỚI THIỆU Hiểu biết nhiều hơn về sinh bệnh học của......

Đặc điểm lâm sàng và phân loại nám ở người châu Á

Bài viết Đặc điểm lâm sàng và phân loại nám ở người châu Á được dịch bởi Bác sĩ Phạm Tăng Tùng từ Sách “ĐIỀU TRỊ NÁM Ở NGƯỜI CHÂU Á” của các tác giả Evangeline B. Handog, Maria Juliet Enriquez Macarayo. Giới thiệu Da sẫm màu chủ yếu thuộc quần thể dân cư châu Á,......