Sức Khỏe Làn Da

Sức Khỏe Làn Da

Những yếu tố để có được làn da khỏe mà có thể bạn chưa biết?

Định nghĩa làn da khỏe được định nghĩa trước đó mô tả những đặc tính bên ngoài của làn da, trong khi đó hình mẫu da trẻ em có cả những đặc tính về mô học, sinh lý và lâm sàng. Bước tiếp theo là xác định những yếu tố và quá trình ảnh hưởng......

Vòng đời tiêu biểu của một làn da khỏe là gì? Định nghĩa da khỏe

Chương này giới thiệu những nguyên tắc căn bản và mục tiêu của chương trình “Phục hồi sức khỏe làn da”, đã được phát triển trong 30 năm. Những giải pháp mới này đối kháng lại quan điểm cũ eo hẹp chỉ tập trung vào bệnh của da và với mục đích cung cấp 1......