Rãnh môi – hàm dưới và quy trình điều trị làm đầy da

Bài viết Rãnh môi – hàm dưới và quy trình điều trị làm đầy da được biên dịch từ Sách “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH: QUY TRÌNH LÀM ĐẦY DA” của tác giả Rebecca Small và Dalano Hoang.

FIGURE 1 ● Các rãnh môi - hàm dưới trước (A) và 4 tuần sau (B) điều trị làm đầy da, sử dụng axit hyaluronic.
FIGURE 1 ● Các rãnh môi – hàm dưới trước (A) và 4 tuần sau (B) điều trị làm đầy da, sử dụng axit hyaluronic.

Rãnh môi – hàm dưới nổi bật cho thấy khuôn mặt buồn bã, và giảm những tãnh này là một trong những thủ tục làm đầy da được thực hiện phổ biến nhất. Sử dụng khối lượng chất độn thích hợp và kỹ thuật tiêm, hỗ trợ cho mép môi dưới có thể được phục hồi với sự điều chỉnh của rãnh môi – hàm dưới và sụt mép môi. Trong chương này, tham chiếu đến các rãnh môi – hàm dưới cũng bao gồm các sụt mép môi vì chúng thường xuất hiện cùng nhau.

1. Chỉ định

Rãnh môi – hàm dưới

Sụt mép môi

2. Giải phẫu học

Nếp nhăn, nếp gấp và các đường nét. Các góc của miệng, nơi môi trên tiếp xúc với môi dưới, được gọi là các giao mép miệng. Các rãnh môi – hàm dưới là nếp gấp đi xuống từ các mép miệng về phía hàm (xem phần Giải phẫu học chất làm đầy da, Hình 1 và 2). Nhiều yếu tố góp phần hình thành rãnh môi – hàm dưới bao gồm mất lượng mô mềm và teo da, mất lượng thể tích sinh học với sự tái hấp thu xương hàm dưới, giảm độ đàn hồi da, hạ hàm và sự cứng cơ của hàm dưới.

3. Đánh giá bệnh nhân

Bệnh nhân có rãnh môi – hàm dưới nhẹ, vừa và nặng là những ứng cử viên cho phương pháp điều trị làm đầy

Bệnh nhân có dư thừa và xệ da gấp thường đòi hỏi sự can thiệp phẫu thuật để cải thiện đáng kể.

4. Chống chỉ định

Xem Chống chỉ định trong phần Giới thiệu và các khái niệm nền tảng.

5. Mục tiêu điều trị

Giảm rãnh môi – hàm dưới với sự xóa bỏ hoàn toàn.

Tái định vị các mép môi bị sụt về vị trí nằm ngang tự nhiên của chúng.

6. Sản phẩm chất làm đầy da được đề xuất

Các sản phẩm bổ sung axit hyaluronic (HA) cơ bản có lidocain (HA-lidocaine) được khuyến cáo dùng để điều trị các rãnh môi – hàm dưới, chẳng hạn như Juvederm® Ultra XC, Juvederm® Ultra Plus XC hoặc Restylane-L® (xem các quy trình cơ bản và nâng cao trong Giới thiệu và các khái niệm nền tảng).

Chương này mô tả việc điều trị các rãnh môi – hàm dưới với Juvederm Ultra Plus XC (HA-lidocaine).

7. Phương pháp điều trị thể tích với chất làm dầy da

Lượng chất làm đầy da da HA ước tính cần thiết để điều trị dựa trên quan sát giải phẫu mặt của bệnh nhân và lượng thể tích tổn thất trong khu vực điều trị. Sau đây là các lượng ban đầu được khuyến cáo sử dụng các sản phẩm HA-lidocaine:

 • Các rãnh môi – hàm dưới nhẹ thường cần 0,8 mL HA-lidocaine.
 • Các rãnh môi – hàm dưới trung bình thường cần 1,6 mL HA-lidocaine.
 • Các rãnh môi – hàm dưới nghiêm trọng thường cần 2,4 mL HA-lidocaine.

8. Thiết bị gây tê

Nguồn cung cấp tiêm thẩm thấu cục bộ (xem Thiết bị tiêm gây tê trong phần gây tê)

Lidocaine HCl 2% với epinephrine 1: 000 đệm (được gọi là dung dịch đệm 2% lidocaine-epinephrine)

Kim khổ 30, ½ inch

9. Thiết bị cho quy trình làm đầy da

Vật liệu tiêm làm đầy da tổng quát (xem Thiết bị trong phần Giới thiệu và các khái niệm nền tảng)

Kim khổ 30, ½ inch

10. Tổng quan gây tê

Thẩm thấu lidocaine cục bộ. Có thể sử dụng dung dịch lidocaine-epinephrine đệm 2% để gây tê cho các rãnh môi – hàm dưới.

FIGURE 2 ● Gây tê cho điều trị làm đầy da rãnh môi - hàm dưới.
FIGURE 2 ● Gây tê cho điều trị làm đầy da rãnh môi – hàm dưới

Cả hai bên rãnh được gây tê bằng cách sử dụng sáu mũi tiêm 0,1 ml cho tổng thể tích 0,6 mL (Hình 2)

Xem thuốc tiêm gây tê trong phần Gây tê để biết thêm thông tin về các phương pháp thẩm thấu cục bộ.

Độ nhạy cảm tăng lên khi gần với môi và mũi tiêm được bắt đầu ở phần dưới của rãnh môi – hàm dưới.

Gây tê tại chỗ. Benzocaine: lidocaine: tetracaine (BLT) có thể được sử dụng thay thế cho những bệnh nhân có ngưỡng đau cao (xem Thuốc gây tê tại chỗ trong phần Gây tê).

11. Tổng quan quy trình làm đầy da

11.1.Tổng quan

Hai kỹ thuật tiêm thường được sử dụng để điều trị các rãnh môi – hàm dưới (xem Kỹ thuật cho tiêm chất làm đầy da trong phần Giới thiệu và các khái niệm nền tảng):

  • Kỹ thuật tiêm hình quạt được thể hiện trong hình 3 để điều trị các rãnh môi – hàm dưới, và kỹ thuật này được thể hiện trong chương này.
  • Kỹ thuật tiêm chéo được thể hiện trong Hình 4 để điều trị các rãnh môi – hàm dưới.

Số lần tiêm. Có một đến ba mũi tiêm trung gian hình quạt mỗi bên tùy thuộc vào độ dài của rãnh môi – hàm dưới. Các rãnh dài (Hình 3), yêu cầu tiêm ba mũi hình quạt trung gian trong khi các rãnh ngắn chỉ có yêu cầu một mũi tiêm trung gian. Mũi tiêm hình quạt trung gian cao nhất gần môi được chồng lên bởi một mũi tiêm quạt bên. Tất cả các mũi tiêm đều được đặt từ trung gian cho tới các rãnh môi – hàm dưới.

Độ sâu tiêm. Chất làm đầy da được tiêm vào giữa lớp hạ bì để điều trị các rãnh môi hàm dưới

11.2. Thận trọng

Điều trị quá mức có thể dẫn đến những thay đổi đường viền không mong muốn của môi trên.

Làm đầy quá mức các khu vực rãnh môi – hàm dưới với chất độn da có thể dẫn đến tổn thương mạch máu và hoại tử.

FIGURE 3 ● Kỹ thuật tiêm hình quạt cho điều trị làm đầy da của rãnh môi - hàm dưới.
FIGURE 3 ● Kỹ thuật tiêm hình quạt cho điều trị làm đầy da của rãnh môi – hàm dưới.

12. Thực hiện các quy trình: Điều trị làm đầy da của rãnh môi – hàm dưới

12.1. Gây tê

 1. Làm sạch da trong khu vực rãnh môi – hàm dưới với cồn.
 2. Tiêm dung dịch đệm lidocaine-epinephrine dưới da như trong Hình
 3. Chờ một vài phút để gây tê
  FIGURE 4 ● Kỹ thuật tiêm chéo cho điều trị làm đầy da của rãnh môi - hàm dưới.
  FIGURE 4 ● Kỹ thuật tiêm chéo cho điều trị làm đầy da của rãnh môi – hàm dưới.

12.2. Chất làm đầy da

 1.  Đặt bệnh nhân ở vị trí nghiêng 60 độ.
 2. Làm sạch khu vực rãnh môi – hàm dưới với cồn.
 3. Nguồn tiêm được đặt ở cùng một bên với rãnh môi – hàm dưới được tiêm.
 4. Gắn một kim cỡ 30, ½-inch vào ống tiêm chất độn da HA-lidocaine đã được nạp sẵn. Đảm bảo rằng kim được gắn chắc chắn vào ống tiêm chất độn da để tránh phun ra khi áp suất pít tông được tác động.
 1. Đầu tiên nhấn pít tông ống tiêm cho đến khi một lượng nhỏ chất độn da ép ra từ đầu
 2. Mũi tiêm hình quạt trung gian đầu tiên là ở phần dưới của rãnh môi – hàm dưới. Xác định điểm tiêm bằng cách đặt kim lên da, song song và chỉ giữa với rãnh môi – hàm dưới, sao cho đầu kim thấp hơn 1 mm dưới môi. Điểm tiêm nằm ở đầu  kim (Hình 5A).
 1. Chèn kim ở một góc 30 độ vào da, hướng nó thẳng về phía môi và tiến tới trung tâm kim. Giữ chắc và áp lực liên tục trên pit tông ống tiêm trong khi dần dần rút kim để tiêm một luồng tuyến tính của chất độn da ở giữa đến sâu trong lớp hạ bì. Nếu không rút kim hoàn toàn ra khỏi da, hãy chuyển kim bằng cách sử dụng các góc nhỏ, đẩy kim vào trung tâm một lần nữa và lặp lại cho đến khi đạt được hiệu chỉnh mong muốn. Đảm bảo vị trí chất độn của da là tiếp giáp nhau. Phương pháp này được gọi là hình quạt trung gian (Hình 5B, 5C và 5D).
 1. Mũi tiêm hình quạt trung gian thứ hai thấp hơn khoảng 1 cm so với mũi tiêm đầu tiên và được đặt như mô tả ở trên.
 2. Mũi tiêm hình quạt trung gian thứ ba thấp hơn khoảng 1 cm so với mũi tiêm thứ hai và được đặt như mô tả ở trên.
 3. Các mũi tiêm quạt ở cạnh bên được đặt ngay dưới đường viền của môi dưới. Xác định điểm tiêm bằng cách đặt kim lên da, song song và thấp hơn môi dưới, sao cho đầu kim cách 1 mm so với giữa rãnh môi – hàm dưới. Điểm tiêm nằm ở đầu kim (Hinh 6A).
 4. Chèn kim vào một góc 30 độ so với da, tiến kim về phía mép môi, tiến tới trung tâm kim và hình quạt thấp hơn (Hình 6B và 6C).
 5. Nén vùng điều trị bằng ngón tay cái trên da và ngón tay đầu tiên trong miệng, để làm mịn bất kỳ vết lồi lõm có thể nhìn hoặc sờ thấy của sản phẩm chất độn Nếu vết lồi không dễ dàng nén, khu vực này có thể được làm ẩm bằng nước và dùng hai ngón tay khéo dãn ra. Sưng và bầm thường xảy ra sau khi nén và thao tác của sản phẩm độn da.
 6. Lặp lại các mũi tiêm trên cho phía còn lại của mặt.

12.3. Lời khuyên

Tránh đặt sản phẩm chất độn vào lớp hạ bì bề mặt vì điều này có thể dẫn đến một phần của chất độn da có thể nhìn thấy không mong muốn, mà không dễ dàng nén.

Tránh điều trị bên cạnh các rãnh môi – hàm dưới vì điều này có thể làm nổi bật các rãnh môi – hàm dưới.

Theo dõi việc tái nhợt mô. Nếu thiếu máu cục bộ xảy ra, hãy kiểm soát như được mô tả trong phần Biến chứng.

13. Các kết quả

Việc giảm các rãnh môi -hàm dưới là điều ngay lập tức trông thấy tại thời điểm điều trị. Hình 1 cho thấy một phụ nữ 69 tuổi có rãnh môi – hàm dưới vừa phải trước (A) và 4 tuần sau khi điều trị (B) với chất độn HA-lidocaine 1,6 mL, Juvederm Ultra Plus XC.

FIGURE 5 ● Phương pháp tiêm hình Quạt trung gian cho các rãnh môi - hàm dưới: xác định điểm chèn kim (A) và kỹ thuật tiêm (B, C, D).
FIGURE 5 ● Phương pháp tiêm hình Quạt trung gian cho các rãnh môi – hàm dưới: xác định điểm chèn kim (A) và kỹ thuật tiêm (B, C, D).
FIGURE 5 (Tiếp theo)
FIGURE 5 (Tiếp theo)

14. Thời gian tác dụng và điều trị sau

Hiệu chỉnh trông thấy rõ của rãnh môi – hàm dưới thường kéo dài 9 tháng đến 1 năm sau khi điều trị.

Điều trị tiếp theo với chất độn da được khuyến cáo khi lượng sản phẩm chất độn da giảm rõ rệt và các rãnh môi – hàm dưới trở nên rõ ràng hơn, trước khi xuất hiện như lúc tiền điều trị.

15. Theo dõi và kiểm soát

Bệnh nhân được đánh giá 4 tuần sau khi điều trị để đánh giá việc giảm các rãnh môi – hàm dưới. Các vấn đề thường gặp được báo cáo bởi bệnh nhân trong thời gian này bao gồm:

Bầm tím, sưng, ban đỏ và đau. Xem phần theo dõi và kiểm soát trong phần Giới thiệu và các khái niệm nền tảng.

Rãnh môi – hàm dưới dai dẳng. Bệnh nhân cần được đánh giá như sau:

  • Rãnh môi – hàm dưới tĩnh. Bổ sung chất độn da có thể cần thiết nếu thâm hụt âm lượng vẫn còn. Thông thường 0.4–0.8 mL HA-lidocaine sẽ đạt được kết quả mong muốn
  • Rãnh môi – hàm dưới động. Điều trị kết hợp với độc tố botulinum có thể được yêu cầu để đạt được kết quả tối ưu ở những bệnh nhân này, xem Kết hợp các phương pháp điều trị thẩm mỹ dưới đây.

16. Biến chứng và kiểm soát

 • Các biến chứng và kiểm soát chất độn da tổng quát được xem xét trong phần Biến chứng
 • Thiếu máu cục bộ và hoại tử mô

Thiếu máu cục bộ trong rãnh môi – hàm dưới thường do sưh lấp đầy quá của các mô thay vì tắc mạch máu. Nó thường không đau đớn, và có thể trông như vết tái nhợt. Thiếu máu cục bộ được kiểm soát khẩn trương vì nó có thể tiến triển nhanh chóng đến hoại tử mô.

FIGURE 6 ● Phương pháp tiêm hình Quạt bên để điều trị chất độn da ở nếp nhăn cằm: xác định điểm tiêm (A) và kỹ thuật tiêm (B, C).
FIGURE 6 ● Phương pháp tiêm hình Quạt bên để điều trị chất độn da ở nếp nhăn cằm: xác định điểm tiêm (A) và kỹ thuật tiêm (B, C).

Khu vực rãnh môi – hàm dưới này thường có thể được kiểm soát bằng cách ngừng tiêm và xoa bóp chắc chắn mô bị tái nhợt với ngón tay đầu tiên trong miệng và ngón tay cái trên da. Ngừng xoa bóp khi mô hồng. Các chiến lược kiểm soát khác được thảo luận trong phần Biến chứng. Sửa đổi hướng dẫn bệnh nhân sau điều trị, để tránh đông cứng vùng bị tổn thương mạch máu.

 17. Kết hợp điều trị thẩm mỹ và tối đa hóa kết quả

 • Độc tố Một số bệnh nhân bị co cơ nâng mép quá mức gây ra sự hình thành các rãnh môi – hàm dưới. Kết hợp điều trị làm đầy da của các rãnh môi – hàm dưới với điều trị độc tố botulinum của các cơ nâng mép bị co có thể cải thiện giảm các rãnh môi – hàm dưới.
 • Tiêm chất làm đầy da ở các khu vực lân cận. Bệnh nhân yêu cầu xử lý chất độn da cũng có thể yêu cầu điều trị vùng nhăn cằm mở rộng. Nếu khu vực lân cận này có thâm hụt âm lượng, việc điều trị đồng thời với các rãnh môi – hàm dưới có thể tăng cường kết quả (xem chương Nếp nhăn cằm mở rộng).
 • Phân lớp chất làm đầy Mặc dù các rãnh môi -hàm dưới vừa phải đến nặng có thể được điều trị bằng chất độn da HA, bằng cách sử dụng các kỹ thuật được mô tả trong chương này, kết quả cải thiện thường có thể đạt được bằng cách phân lớp hai loại chất độn da. Phân lớp được coi là một quy trình tiên tiến, bao gồm đặt một chất độn da với sự hỗ trợ cấu trúc nhiều hơn trong các khu vực mất thể tích sâu của da, và phủ nó với một chất độn da mỏng hơn, dễ nắn để làm mịn các đường bề mặt và nếp nhăn (xem chương Phân lớp các chất làm đầy da ).

18. Định giá

Phí cho chất làm đầy da được dựa trên loại chất độn được sử dụng, kích thước và số lượng ống tiêm, kỹ năng của người tiêm và thay đổi theo giá thị trường ở các vùng địa lý khác nhau. Giá dao động từ $ 500 đến $ 800 mỗi ống tiêm 0,8 mL HA để điều trị các rãnh môi – hàm dưới.

Tham khảo thêm một số bài viết cùng chủ đề

Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *