Skin Conditioning và Vòng tròn sức khỏe làn da ZO

VI. SKIN CONDITIONING VỚI SKIN HEALTH RESTORATION

Skin Conditioning là chương trình được phát triển cho những mục đích sau đây: chuẩn bị cho da tốt nhất trước thủ thuật, để cấp ẩm và lành da tối ưu sau thủ thuật, và xúc tiến để da quay về trạng thái bình thường, khỏe mạnh. Những nguyên tắc sửa chữa, ổn định, kích thích, bleach-ing, blending được sử dụng ở cả Skin Health Restoration và Skin Conditioning. Sự khác nhau là Skin Health Restoration là chương trình để phục hồi sức khỏe làn da và điều trị bất cứ bệnh nào mà có hoặc không có thủ thuật, trong khi skin conditioning được thiết kế để chuẩn bị cho da trước thủ thuật và quản lý da sau thủ thuật

Box 2.15: Skin Health Restoration với Skin Conditioning
Box 2.15: Skin Health Restoration với Skin Conditioning

Bệnh nhân có làn da trẻ và khỏe có thể thực hiện chương trình duy trì không y khoa hoặc chương trình phòng ngừa để duy trì chất lượng và sức chịu đựng của da tốt nhất. Bệnh nhân có da bị tổn thương hoặc suy giảm hoặc da bị lão hóa, tuy nhiên, thích hợp nhất với chương trình Skin Health Restoration, trong khi một vài thủ thuật có thể được thực hiện. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng đã được chuẩn bị trước làm tăng tốc độ lành thương sau thủ thuật, mang lại sự xâm nhập động nhất về độ sâu của lột da hóa chất hoặc laser, và kéo dài hiệu ứng trẻ hóa của thủ thuật

VII. VÒNG TRÒN SỨC KHỎE LÀN DA ZO

Các bác sĩ có thể gặp rất nhiều bệnh nhân ở phòng khám của họ. Một số chỉ cần chương trình chăm sóc cơ bản, trong khi một số khác cần chương trình phòng ngừa. Một số khác nữa lại cần điều trị y khoa và Skin Health Restoration, trong khi một số khác cần làm thủ thuật- đòi hỏi phải chuẩn bị da trước đó. Tất cả những bệnh nhân này cần tham gia vào Vòng tròn sức khỏe làn da Zo để nhận được những dịch vụ và theo dõi liên tục. Khái niệm của vòng tròn sức khỏe làn da Zo là sự chăm sóc tiếp tục ở cả cách tiếp cận y khoa và không y khoa để đạt được Skin health restoration tối ưu(Hình 2.10, Box 2.16).

Hình 2:10 The ZO Skin Health Circle represents the comprehensive continuum of skin care
Hình 2:10 The ZO Skin Health Circle represents the comprehensive continuum of skin care
Box 2.16:Vòng tròn sức khỏe làn da ZO
Box 2.16:Vòng tròn sức khỏe làn da ZO
Ngày viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *